PLC Ayırıcılar

  • Fabrik satışı Fiber Optik PLC ayırıcıları

    Fabrik satışı Fiber Optik PLC ayırıcıları

    PLC ayırıcı və ya müstəvi işıq dalğası dövrə ayırıcı planar silisium, kvars və ya digər materiallardan hazırlanmış xüsusi dalğa ötürücülü olan passiv komponentdir.Optik siqnalın bir telini iki və ya daha çox zəncirinə bölmək üçün istifadə olunur.Əlbəttə, biz də ABS qutu tipli PLC splitter təmin edirik.Fiber optik ayırıcı, optik lif keçidindəki ən vacib passiv cihazlardan biridir.Dalğa bələdçiləri, işığın müəyyən faizini yönləndirməyə imkan verən silisium şüşə substrat üzərində litoqrafiyadan istifadə edərək hazırlanır.Nəticədə, PLC splitterləri səmərəli paketdə minimal itki ilə dəqiq və hətta bölünmələr təklif edir.Bu, MDF və terminal avadanlığını birləşdirmək və optik siqnalı şaxələmək üçün xüsusilə passiv optik şəbəkəyə (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH və s.) aid olan, çoxlu giriş və çıxış terminallarına malik optik lifli tandem cihazıdır.