ABS PLC Splitter Qutuları

  • ABS PLC Fiber Optik Ayırıcı Qutular

    ABS PLC Fiber Optik Ayırıcı Qutular

    Planar dalğa ötürücü optik ayırıcı (PLC Splitter) kvars substratına əsaslanan inteqrasiya edilmiş dalğa ötürücülü optik enerji paylayıcı cihazdır.Kiçik ölçülü, geniş dalğa uzunluğu diapazonu, yüksək etibarlılıq və yaxşı spektral vahidlik xüsusiyyətlərinə malikdir.Lokal və terminal cihazları birləşdirmək və optik siqnalın parçalanmasına nail olmaq üçün passiv optik şəbəkələr (EPON, BPON, GPON və s.) üçün xüsusilə uyğundur.istifadəçilərə optik siqnalları bərabər paylayın.Filial kanalları adətən 2, 4, 8 kanala malikdir və daha çoxu 32 və daha yuxarı kanala çata bilər.

    Splitter Kasset Kartı Yerləşdirmə Tipi ABS PLC Splitter qutusu PLC splitterinin qablaşdırma üsullarından biridir.ABS qutu tipinə əlavə olaraq, PLC ayırıcıları da rəf növü, çılpaq məftil növü, daxiletmə növü və tray növü kimi təsnif edilir.ABS PLC splitter PON şəbəkələrində ən çox istifadə edilən splitterdir